Hoogstambrigade Steenwijkerland
v/h Hoogstambrigade Paasloo

Hernieuwde website

Na lange tijd is de website van de Hoogstambrigade Steenwijkerland flink onder handen genomen. Zonder te rigoreus de snoeischaar er in te zetten, is de inhoud opnieuw geordend en in een uniform jasje gestoken (2010).