Hoogstambrigade Steenwijkerland
v/h Hoogstambrigade Paasloo

Algemeen

Welkom op de site van de Hoogstambrigade Steenwijkerland
(voorheen Hoogstambrigade Paasloo).

Landschapbeheer Nederland, waar Landschap Overijssel deel van is, beschikt over een grote groep vrijwilligers die  zorg draagt voor de snoei van hoogstamfruitbomen. “Deze groep wordt ook wel ‘de Hoogstambrigade’ genoemd.

DeHoogstambrigade Steenwijkerland” is een groep vrijwilligers die de nog aanwezige hoogstamfruitbomen in met name de Kop van Overijssel wilt behouden en uitbreiden.

Op deze site treft u allerhande informatie over hoogstamfruitbomen en hoe wij ons hiervoor inzetten in nauwe samenwerking met Landschap Overijssel.